Završen “III Krug prijateljstva – biciklistički maraton regijama Drina-Sava i Drina-Tara”

Po treći put uz podršku Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Europi u okviru projekta “Regionalna … Continue reading Završen “III Krug prijateljstva – biciklistički maraton regijama Drina-Sava i Drina-Tara”